REGULAMIN OBIEKTU PEARL APARTMENTS

I. WPROWADZENIE Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można korzystać z apartamentów pod nazwą Pearl Apartments. Przez Klienta rozumie się osobę prawną lub fizyczną dokonującą rezerwacji i zawierającą umowę z Pearl Apartments.
W apartamencie mogą przebywać wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia oraz dzieci pod opieką dorosłych, zgłoszone w trakcie rezerwacji lub w momencie dopełnienia formalności najmu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE Obsługa Klienta pozostaje do dyspozycji 24h na dobę pod numerem telefonu +48 690 165 849. Posiłki i napoje nie są zapewniane przez Pearl Apartments.

III. ZAMELDOWANIE I WYMELDOWANIE Apartament będzie dostępny od godziny 15:00 w dniu przyjazdu. Wszystkie apartamenty muszą być opuszczone do godziny 11:00 w dniu wyjazdu. W przypadku zgłoszenia chęci zakwaterowania lub wykwaterowania w innych godzinach niż wskazane powyżej, Klient zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić taką możliwość z pracownikiem Pearl Apartments.

IV. USŁUGI ZAWARTE W CENIE Wszystkie apartamenty są w pełni umeblowane i posiadają kuchnię z pełnym wyposażeniem, tj. sztućce, naczynia i przybory kuchenne. Wszystkie podane ceny zawierają: zestaw pościeli i ręczników, telewizję kablową i dostęp do Internetu. Podana cena za apartament zawiera sprzątanie po zakończonym pobycie.

V. KORZYSTANIE Z APARTAMENTÓW Krótkoterminowy wynajem apartamentów w Krakowie Pearl Apartments przewiduje tylko użytkowanie prywatne. Wykorzystanie jakiegokolwiek apartamentu w celu prowadzenia działalności gospodarczej w jakiejkolwiek formie jest zabronione. W obiekcie cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 6:00 rano dnia następnego. Klient zobowiązany jest wyłączać urządzenia elektryczne, kiedy nie będą używane. Klient nie ma prawa do zmian (przebudowy, przeróbki, doposażenia, ingerowanie w wystrój) apartamentu. Klient nie może na żadnym etapie pobytu powodować uciążliwości w jakiejkolwiek formie lub zachowywać się antyspołecznie w stosunku do innych mieszkańców i osób przebywających w budynku, w którym znajduje się apartament. Pearl Apartments nie przewiduje możliwości podnajmu apartamentu osobom/podmiotom trzecim. Pearl Apartments zastrzega sobie prawo odmowy zameldowania Klienta znajdującego się pod wpływem alkoholu, narkotyków, używającego obraźliwego słownictwa lub w inny niedopuszczalny sposób się zachowującego. Pearl Apartments nie wyraża zgody na organizację na terenie apartamentów jakichkolwiek imprez i zgromadzeń. Maksymalna liczba osób w apartamencie nie może przekraczać liczby osób zameldowanych. W przypadku nieprzestrzegania powyższego zapisu Pearl Apartments obciąży Klienta dodatkową opłatą równą iloczynowi nadprogramowych osób i cenie za dobę według cennika. Jeżeli w trakcie pobytu Klient naruszy Regulamin, Pearl Apartments zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i bez obowiązku zwrotu pieniędzy.

VI. POWSTANIE SZKÓD W APARTAMENCIE Klient jest odpowiedzialny za stan apartamentu i jego wyposażenie podczas pobytu. Klient zobowiązany jest zamykać drzwi oraz okna przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu. Z wyjątkiem normalnego zużycia, Klient jest odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia apartamentu lub jego zawartości w trakcie pobytu, które wystąpiły ze względu na zaniedbania, umyślne lub nieodpowiednie zachowanie ze strony Klienta, lub innego gościa. Wszelkie uszkodzenia muszą być zgłaszane bezzwłocznie do Pearl Apartments drogą mailową lub telefoniczną. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Pearl Apartments o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w apartamencie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa Klient.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY Apartamenty na wynajem krótkoterminowy – Pearl Apartments nie ponosi odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia jakiegokolwiek mienia wniesionego do apartamentu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach przebywających w apartamentach. Pearl Apartments nie zapewnia ubezpieczenia osób przebywających w apartamencie, jak i rzeczy wnoszonych do apartamentu. Pojazdy zaparkowane w wyznaczonych miejscach są zaparkowane na ryzyko ich użytkowników. Apartamenty nie są wyposażone w sejf.

VIII. ZAKAZ PALENIA W apartamentach obowiązuje absolutny zakaz palenia. Używanie świec lub jakiegokolwiek ognia w pomieszczeniach jest surowo zabronione. Złamanie zakazu palenia skutkuje obciążeniem Klienta karą umowną w wysokości 1 000,00 zł. (jeden tysiąc złotych).

IX. DOSTĘP DO NIERUCHOMOŚCI PRZEZ PA Pearl Apartments, za pośrednictwem upoważnionych osób, uprawnione jest do kontroli stanu apartamentu lub do przeprowadzenia napraw lub prac konserwacyjnych.

X. REKLAMACJE Pearl Apartments dołoży wszelkich starań aby usługa wynajmu byłą świadczona zgodnie z ofertą. Jeżeli Klient nie jest zadowolony ze świadczonych przez Pearl Apatments usług, powinien to zgłosić niezwłocznie lub nie później niż 12 godzin od momentu stwierdzenia nieprawidłowości.

XI. POBYT DZIECI Wszystkie dzieci w wieku powyżej 6 lat są traktowane jako osoby dorosłe przy ustalaniu osób przebywających w pomieszczeniu. Dzieci poniżej 14 roku życia muszą pozostawać pod nadzorem dorosłych przez cały czas pobytu w Pearl Apartments.

XII. ZWIĘRZETA Pobyt zwierząt nie jest dozwolony w Pearl Apartments. Złamanie zakazu wprowadzenia do apartamentu zwierząt skutkuje obciążeniem Klienta karą umowną w wysokości 1 000,00 zł. (jeden tysiąc złotych).